Våra tjänster

Vi diamantskär hål i många hårda material som betong och sten. Vi öppnar vägen för exempelvis ventilation, rör, kablar, ljus och dörrar.

Förutom håltagning erbjuder vi tjänster som betongrenovering, balkongrenovering, betonginjektering, kolfiberarmering, fasadfixering, dilatationsfogar, rivningsarbeten och sanering.

Vi finns i Huskvarna, Jönköping och Karlshamn men har halva Sverige som vårt verksamhetsområde.

iconlogo

Betonghåltagning

Kärnborrning
Utföres till alla typer av installationer. Rör, ventilation, eldragning osv. Alla dimensioner från 10 mm upp till 900 mm.

Vajersågning
Tillämpas vid grova byggnadskonstruktioner samt vid speciella behov, t ex där klingsågning inte räcker till.

Klingsågning
Tillämpas när det ska skapas rektangulära öppningar för dörrar, fönster, avloppsrännor och sågning för nya avlopp i betongplattan, värmeslingor mm

iconlogo

Golvslipning

Golvslipning vid t ex limrestborttagning innan flytspackling, framtagning av ballast och till slutfinish för inomhusgolv.

iconlogo

Betongrenovering

Tidens tand sätter spår i allt, även i gedigna betongkonstruktioner. Vatten, kyla och mekaniskt slitage ställer till stora problem på balkonger, i parkeringshus och trappor.
Vi är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och kan samtidigt åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag. Simbassänger, källare och vattenmagasin är andra typer av objekt som kan behöva åtgärdas. Våra hantverkare genomgår kontinuerlig utbildning för att alltid ha tillgång till senaste teknik och kunskap.
Vi hittar lösningen och levererar: Kvalitet rakt igenom!

iconlogo

Balkongrenovering

Vi gör allt ifrån besiktning till färdigställande av renoverad balkong. Vi utför bakongrenoveringar till de stora fastighetsbolagen såväl som privatpersoner och har erfarenhet av tusentals balkongrenoveringar genom åren.

iconlogo

Betonginjektering

Tätning och ihoplimning, betongkonstruktioner
Vår verksamhet innefattar även betonginjektering. Vi utför betonginjekteringsarbeten i betongkonstruktioner som av någon anledning läcker igenom vätska av något slag. Särskilt utsatt är reningsanläggningar, vattenreservoarer och andra depåer.

Det är inte ovanligt att vätskan hittar små mikrosprickor att ta sig fram på, då är det läge att med miljögodkända medel (polyuretan) täta läckan. När medlet kommer i kontakt med vattnet startar en reaktion som till slut avstannar och kvar blir en mycket hård spärr mot fortsatt vattengenomträngning. Ett garanterat tätt resultat! Injektering kan även användas för ihopfogning av bjälklagsseparationer.

iconlogo

Fixera tegelväggar

Tegelväggar från 50-, 60- eller 70-talet är ofta en fristående dekor och är inte en del av den bärande konstruktionen. Hård vind kan suga tag i fasaden, som rasar på en sekund. Bor du i en teglad fastighet från den här tidsperioden bör du vara uppmärksam på fasadens kondition. Det är alltid fastghetsägarens ansvar, om något skulle hända.

Betonghåltagarna har utvecklat en teknik som effektivt fixerar teglet igen – där alternativet att knacka ner och mura upp en hela vägg igen är mångdubbelt dyrare. Efter en fackmannamässig inspektion, för att upptäcka brister i tegelväggen, gör vi en bedömning av skador och risk.

iconlogo

Kolfiberarmering

Kolfiber ersätter smide i allt större utsträckning och används för att förstärka upp bortsågade kvarvarande konstruktioner. Samt förstärkning av befintliga konstruktioner. Fördelen med detta är att det är mindre utrymmeskrävande och ofta innebär tidseffektiva lösningar.

iconlogo

Dilatationsfogar

Dilatationsfogar till industrier, fabriker och truckgångar. Vi har tagit fram en fog som är perfekt till t ex grövre trucktrafik och där behov finns för rörliga fogar av ett tåligt elastiskt material som klarar laster från både drag och tryck.

iconlogo

Rivning

Vi utför alla typer av selektiv rivning och konstruktionsrivning. Vi innehar en gedigen maskinpark med rivningsrobotar och olika varianter av kompaktlastare.

iconlogo

Sanering

Vi utför, kort och gott, sanering där betong är inblandat.

iconlogo

Stenspräckning

Stenspräckning är en metod för att bryta stenar eller berg utan användning av traditionella sprängämnen. En effektiv metod med precision som löser stenproblem.