Om oss

Företaget

Vi på Betonghåltagarna säger ibland att vi verkar i den moderna stenåldern. I alla kulturer har det alltid funnits behov av att göra hål i hårda saker. Små hål, stora hål och allt där emellan. Samma uppgift som vi ställs inför varje dag. Den tekniska utvecklingen i vår bransch har accelererat de senaste åren. Det vet vi om någon, för det är vi som lett den utvecklingen. Men en sak förändras inte: Våra kunder ska alltid känna att vi levererar kvalitet rakt igenom i allt vi gör.

Historia

Vi har lång och solid erfarenhet från olika håltagningsarbeten vilket har gjort oss till ett av de mest rutinerade företagen i vår bransch.
Vi diamantskär hål i många hårda material, betong, sten, tegel, och öppnar vägen för exempelvis ventilation, rör, kablar, ljus och dörrar. Vi finns i Jönköping och Karlshamn och har halva Sverige som verksamhetsområde.

Rotavdrag och Betonghåltagarna

När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, det så kallade rotavdraget. Detta avdrag kan göras för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Betonghåltagarna ansöker om rotavdraget åt dig i samband med utförda arbeten. På Skatteverkets hemsida finns det mer information om rotavdraget.

Kvalitetpolicy och miljö

När du anlitar Betonghåltagarna drar du också nytta av all den kunskap som genereras i vår egen branschförening HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier). Medlemskapet är en viktig drivkraft för oss själva att förbättras och en garanti för dig som kund att vi håller vad vi lovar. Medlemskapet innebär också att vi har solid kunskap om olika material, att vi använder rätt utrustning, att vi hanterar miljöfrågor på ett korrekt sätt och att vi följer gällande arbetsmiljöregler. Syftet med allt detta är enkelt: Det ska vara tryggt att anlita oss.

Kvalitetspartner & Nordiskt tillväxtcertifikat

Betonghåltagarna Patrick Malmqvist i Huskvarna AB har erhållit en certifiering ifrån Kvalitetspartner och UC.

kvalitetspartner1
kvalitetspartner1
borrkrona

Våra partners

Vi samarbetar med starka varumärken i vår bransch, allt för att säkerställa för våra kunder att vårt arbete blir utfört på bästa sätt.

bobcatlogo
cramologo
falklogo
hiltilogo
huskqvarnalogo
nilssonlogo
pullmanlogo
tyroliglogo

Vi är sponsorer till:

hvlogga
hallbylogo
hcdalenlogo
kriflogo
egnahemlogo
beduinlogo
karlskronalogo
ekhagenslogo
sponsloggor1
sponsloggor2
sponsloggor3