Betonginjektering

Injektering för hållbar betong

Betonghåltagarnas verksamhet innefattar även betonginjektering, vilket innebär att v utför tätning och ihoplimning av olika betongkonstruktioner.
Vi utför betonginjekteringsarbeten i betongkonstruktioner som av någon anledning läcker igenom vätska av något slag.
Särskilt utsatt är reningsanläggningar, vattenreservoarer och andra depåer.

Det är inte ovanligt att vätskan hittar små mikrosprickor att ta sig fram på, då är det läge att med miljögodkända medel (polyuretan) täta läckan. När medlet kommer i kontakt med vattnet startar en reaktion som till slut avstannar och kvar blir en mycket hård spärr mot fortsatt vattengenomträngning. Ett garanterat tätt resultat!
Injektering kan även användas för ihopfogning av bjälklagsseparationer.

injektering av betonvägg sprickor

Injektering – en beprövad metod

Betong som har spruckit fördelar inte belastningen som planerat och sprucken betong riskerar att frysa sönder och bli instabil då det uppstår korrision i armeringen inuti betongen. Vid tillfällen likt detta krävs åtgärder som håller över tid.

Injektering är en beprövad och säker metod att laga sprickor i betonggolv och betonggrunder. Vi hjälper dig att skapa en säker konstruktion och ur en ekonomiska aspekt är det klokt att renovera eller reparera betong med hjälp av injektering.

Om en betongkonstruktion är placerad under marknivå utsätts den ofta för vattentryck i någon form. Skulle de då finnas eller uppstå otäta betongskarvar eller fogar kan det leda till att vatten och fukt tränger in i betongen. Konstruktionen blir också sårbar för vatten genom sprickor eller vid sättningar i marken. ”Frisk” armeringen i en betongkonstruktion är helt avgörande för hållbarheten, men bildas rost och fuktskador i betongen minskas hållbarheten drastiskt och betongkonstruktionen kan bli direkt farlig vid belastning.

Betonghåltagarna använder högkvalitativa material och prododukter vid injektering så som flytande polyuretan och epoxi. Vårt materialval beror på dina behov av täthet och hållfasthet, vilken bärighet som färdig konstruktion efterfrågar.

 

Att laga sprickor i betong – två metoder

Betonginjektering för att täta sprickor görs framför allt med två olika metoder där konstruktionens placering och användningsområde avgör tillvägagångsätt.

Om betongen ska tätas för att hindra att vatten tränger in och orsakar frostskador eller rostproblem injekterar vi med Polyuretan. Det är ett material som sväller i kontakt med fukt och gör det exceptionell produkt när det kommer till betonginjektering.

Ska betongkonstruktionens delar spruckit och i stället ska limmas ihop gör vi vår injektering med epoxi. Epoxi är en godkänd plast som bland annat används för att injektera broar och hållfastheten och tätheten är hög.

 

Goda skäl till betonginjektering

Parkeringshus, vattenmagasin, broar, källare och husgrunder – det finns många typer av byggnader och konstruktioner där det passar utmärkt att laga och täta sprickor i betong med hjälp av injektering och trots att betong som material är väldigt hållbart bryts det ändå ned med tiden.
En betongkonstruktion behöver hållas under uppsikt och repareras för att få så lång livslängd som möjligt. Sprickor i betong är i sig inget ovanligt men åtgärdas det inte i tid kan det orsaka problem.

Låt Betonghåltagarna lösa vanligt förekommande problem åt dig med injektering:

  • Vattenläckage vägg/golv
  • Sprickor
  • Otäta hissgropar eller rörgenomföringar
  • Väggpartier som är fuktade
  • Krympsprickor i husgrund
  • Vibration och stomljud i golv

Kontaktpersoner för injektering

Betonghåltagarna utför injektering i betong och har södra Sverige som verksamhetsområde. Vi utgår från Jönköping, Huskvarna och Karlshamn. 

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby