Dilatationsfogar

Dilatationsfogar för rörlighet

Betonghåltagarna gör dilatationsfogar till industrier, fabriker och truckgångar. Vi har tagit fram en fog som är perfekt till t ex grövre trucktrafik och där behov finns för rörliga fogar av ett tåligt elastiskt material som klarar laster från både drag och tryck.

Dilatationsfog är detsamma som expansionsfog som även kan kallas rörelsefog, dilationsfog eller dillfog. Kärt barn ha många namn brukar man säga och denna produkt är helt avgörande om rörlighet mellan två byggelement ska vara möjlig.

Anledningen till rörlighet krävs mellan betongelement kan vara längdskillnader som uppstår när temperaturen växlar, så kallad termisk expansion. Ett tydligt exempel på detta är broar, vars längd kan variera mer än man tror vid sträng kyla eller varm sommartid.

dilatationsfogar i fogar i ett parkeringshus

När behövs det dilatationsfogar?

Betonghåltagarna utför läggning av dilatationsfogar vid läggning av större golvytor som alltid kräver rörelsefogar. Dilatationsfogar tar upp spänningar och rörelser som uppstår i underlaget, det är mjuka typer av fogar som förhindrar att betongen spricker.

Ska ytor beläggas med keramiska plattor är det är avgörande att den stora golvytan har rörelsefog. Dels genom att konstruktionen delas in i fält inringade med dilatationsfogar, men även runt pelare och vid genomföringar i golvet. Ju större golvyta man lägger, desto större spänningar bildas i ytan och rörligheten hindrar sprickor och andra problem.

 

Dilatationsfogar – funktion och användningsområde

Betonghåltagarna lägger dilatationsfogar i t ex industrilokaler, storkök, lagerhallar, parkeringsdäck och på balkonger och terasser.
Fogarna i ett industrigolv utsätts för stora krafter när truckar dagligen kör sin trafik över dem och vid olika typer av lastkajer är rörelsefogar en självklarhet då de klarar laster av både tryck och drag.

Ett återkommande problem på en arbetsplats med trucktrafik är sönderkörda karvar mellan olika betonggolv. Betonhåltagarna reparerar dessa dilatationsfogar och metoden är beprövad och erkänd.
Först sågar vi en bred skarv och tar bort dålig betong, sedan fyller vi med en massa som har både starkt grepp och elasticitet som hanterar betongens rörelser. Efter härdning har industrigolvet stor hållbarhet och övergången mellan de olika golvsektionerna blir jämn vilket gör att man både går och kör smidigt över dessa fogar.

Betonghåltagarna har stor erfarenhet och kunskap runt dilatationsfogar och hur dessa ska dimensioneras på bästa sätt för att klara den belastning som uppstår och vara hållbar över tid. I en betongkonstruktion riskerar fogarna att vara en svag punkt, vilket rörelsefogar avhjälper och helheten blir solid och tålig.

Kontaktpersoner för dilatationsfogar

Betonghåltagarna lägger expansionsfogar och har södra Sverige som verksamhetsområde. Vi utgår från Jönköping, Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby