Betonghåltagning

Betonghåltagning och sågning i betong

Betonghåltagarna utför alla typer av borrning och håltagning i betong med kärnborrning, vajersågning och klingsågning. Vår stora erfarenhet och mångsidighet gör Betonghåltarna till ditt självklara val när det kommer till betonghåltagning. Vi finns i Huskvarna, Jönköping och Karlshamn, men utför uppdrag vida omkring.

Betonghåltagning är vad det låter. Håltagning i betong, ofta efter gjutning när hål behöver göras för VVS-, ventilation- eller elinstallationer. Det kan handla om sömborrning eller borrning för att stolpar, belysning, räcken mm.
Vi rivning och nedmontering av betongkonstruktioner förekommer ofta moment där sågning och borrning i betong är aktuellt. Betongbalkar eller stöd till balkonger kanske ska avlägsnas.

I samband med renovering och ombyggnationer sker ofta sågning i betong, likaså betonghåltagning. Som när en öppen planlösning i ett hem skapas eller vid badrumsrenoveringar.

betonghåltagning håltagning i betong

Olika metoder för betonghåltagning

Kärnborrning

För allt typer av håltagning i betong

Vajersågning

Vid kapning och rivning av betong

Klingsågning

Vid kapning och rektangulär håltagning

Kärnborrning

Kärnborrning utförs till alla typer av installationer. Det kan handla betonghåltagning för rör, ventilation, eldragning osv. Betonghåltagarna utför kärnborrning för dimensioner från 10 mm upp till 900 mm.

Vid kärnborrning används en cirkelformad och roterande hålsåg försedd med diamanttänder vilket skapar en enorm kraft med hög precision. Metoden kallas ibland för diamantborrning.
Precisionen och möjligheterna är många när det kommer till håltagning i betong och vi vill mer än gärna berätta mer och lyssna in dina behov.

Kärnborrning vid prospektering och undersökning
Kärnborrning används till exempel vid olika prospekteringar, vi undersökningar av berg, jord och betong. Resultatet av kärnborrningen blir borrkärnor, runda stavar som kan analyseras av till exempel geologer, då de kan få information om markens och berggrundens egenskaper.

 

Vajersågning

Vajersågning tillämpas vid grova byggnadskonstruktioner samt vid speciella behov, t ex där klingsågning inte räcker till. Metoden är exakt och vibrationsfri. Vajersågning räknas som både kostnads- och tidseffektiv när det handlar om sågsnitt. Metoden är mångsidig och flexibel och ljudnivån är relativt låg. Vajersågning är också skonsam vilket ger en stor precision i resultatet.

En diamantvajer placeras runt objektet, vilket bildar en såg- eller håltagningsmetod som är mycket kraftfull. Det går göra både raka och cirkulära snitt med vajersågning och användningsområdena är väldigt många. Inte minst lämpar sig vajersågning på svåråtkomliga ställen. Vajersågning är den rekommenderade metoden när väldigt tjocka eller stora objekt ska bearbetas. Då vajersågning är helt vibrationsfri är det en rivningsmetod med precision.

 

Klingsågning

Klingsågning används när det ska skapas rektangulära öppningar för dörrar, fönster, avloppsrännor och sågning för nya avlopp i betongplattan, värmeslingor mm Betongsågning med diamantverktyg brukar innefatta rälsgående hydraul- eller högfrekvenssågar alternativt hydraul- eller högfrekvens handhållna betongsågar.

Som komplement till handhållna betongsågar används de betydligt kraftfullare och säkrare rälsgående väggsågarna.
Klingsågning har många användningsområden, som vid ombyggnationer för nya öppningar för dörrar och fönster eller för större installationer. Även vid rivning förekommer ofta klingsågning.

Betonghåltagarna utför även golvsågning. Det handlar ofta om nya rördragningar vid ombyggnationer, trappöppningar och schakt. Golvsågning är ett priseffektivt alternativ för att uppnå sitt önskade resultat.

Kontaktpersoner för betonghåltagning

Betonghåltagarna är en komplett leverantör för allt som rör betongsågning och betonghåltagning i Jönköping, Karlshamn och har södra Sverige som verksamhetsområde. Vår erfarna personal arbetar självklart utifrån branschens alla säkerhetskrav och innefattas av ID06, läs mer här.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby