Balkongrenovering

Balkongrenovering för allas säkerhet

Betonghåltagarna gör allt ifrån besiktning av balkonger till färdigställande av renoverade balkonger. Vi utför bakongrenoveringar till de stora fastighetsbolagen såväl som privatpersoner och har erfarenhet av mängder av balkongrenoveringar genom åren.

Därför behöver balkongen renoveras

Den vanligaste orsaken till att betong skadas och måste renoveras är på grund av karbonatisering. Det som händer är att betongen inte längre ger armeringen fullgott korrosionsskydd. Det leder till sprickbildning och andra problem i balkongplattan och hur farligt det är att ha en balkong med sprickor och bristfällig armering säger sig självt.

Följden blir att armeringsjärnet utsätts för luft och vätska, rostar och det uppstår järnoxid som följd. Det leder i sin tur till att armeringsstålets volym ökar. Följden blir att det bildas sprickor från insidan. Betongbitar kan lossna, bitar kan falla ner på en gata, tomt eller underliggande balkong. Människor kan skadas på en trasig balkong, av bitar som faller från en dåligt underhållen balkong och i värsta falla kan balkongen rasa.

Balkonger slits ofta mycket snabbare än övriga delar av huset då den utsätts för väder och vind, slitage och belastning. Många balkonger har allvarliga brister även om de inte alltid är direkt uppenbara för ett otränat öga. Betongen bryts ner, armeringen korroderar och stålbalkar rostar. En dåligt utförd balkongrenovering kan medföra ytterligare korrosion och sönderfall.

Låt proffs som oss på Betonghåltagarna renovera din balkong eller utföra annan betongrenovering ni står i behov av. Kontakta oss för mer information och rådgivning.

balkongrenovering

Balkongrenovering och övrig betongrenovering

Även i gedigna betongkonstruktioner nöter tidens tand. Vatten, kyla och mekaniskt slitage ställer till stora problem på balkonger, i parkeringshus och trappor. Betonghåltagarna är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och vi kan samtidigt åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag.

Det är ofta långt mer lönsamt att renovera betong än att gjuta allt nytt igen, en viktig aspekt att tänka på!

Exempel på betongrenoveringsuppdrag Betonghåltagarna utför

Objekten som kan behöva renoveras är många och varierande i storlek.
Våra hantverkare är införstådda i denna variation och också rustad med den senaste tekniken och kunskapen för att utföra betongrenovering på bästa sätt. Exempel på betongytor som kan behöva förbättras och återställas:

  • Simbassänger
  • Källare
  • Vattenmagasin
  • Betonggolv
  • Vägar
  • Golv i industrilokaler
  • Nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser
  • Ytskikt på betonggolv t.ex källare
  • Golv i ex P-däck, garage
  • Lagning av lastkajer

Reparation och förstärkning av betong

Betonghåltagarna erfarna personal kan reparera, gjuta och förstärka betongkonstruktioner. Alltifrån lagning av mindre skador till sanering av större ytor. Att förebygga med åtgärder för långsiktig hållbarhet skapar trygghet för dig som kund.

Korrision är det vanligaste orsaken till att behovet av reparationer i betong uppstår. Det bildasstrukturella skador och vatten infiltrerar betongkonstruktionen. Betong som utsätts för återkommande frysning och upptining kommer förr eller senare att behöva en översyn och inte sällan reparation. Det faktum att jorden rör på sig och att den omgivande miljön påverkar betongen är andra anledningar. Där betong finns finns också behovet av kontroller och även betonrenovering.

Betonghåltagarnas mångåriga erfarenhet av betongreparationer gör att vi besitter kunskap på området för att föreslå rätt lösning på dina utmaningar och problem.

 Läs mer om betongrenovering här.

Kontaktpersoner för balkongrenovering

Betonghåltagarna utför balkongrenovering med södra Sverige som upptagningsområde. Vi har kontor i Jönköping/Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby