Betongrenovering

Betongrenovering – lönsamt och hållbart

Även i gedigna betongkonstruktioner nöter tidens tand. Vatten, kyla och mekaniskt slitage ställer till stora problem på balkonger, i parkeringshus och trappor. Betonghåltagarna är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och vi kan samtidigt åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag.

Det är ofta långt mer lönsamt att renovera betong än att gjuta allt nytt igen, en viktig aspekt att tänka på!

 

Betongrenovering – exempel på uppdrag Betonghåltagarna utför

Objekten som kan behöva åtgärdas är många och varierande i storlek.
Våra hantverkare genomgår kontinuerlig utbildning för att alltid ha tillgång till senaste teknik och kunskap för att kunna hjälpa dig med betongrenovering på bästa sätt. Exempel på betongytor som kan behöva förbättras och återställas:

  • Simbassänger
  • Källare
  • Vattenmagasin
  • Betonggolv
  • Vägar
  • Golv i industrilokaler
  • Nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser
  • Ytskikt på betonggolv t.ex källare
  • Golv i ex P-däck, garage
  • Lagning av lastkajer

Vi hittar lösningen och levererar: Kvalitet rakt igenom!

betongrenovering

Reparation och förstärkning av betong

Betonghåltagarna har erfarna medarbetare som kan reparera, gjuta och förstärka betongkonstruktioner. Det kan handla om lagning av mindre skador till sanering av större ytor. Vi utför även förebyggande åtgärder för långsiktig trygghet och hållbarhet.

Det vanligaste orsakerna till att betong bryts ned är bland annat korrision, att det bildas strukturella skador, att vatten infiltrerar betongkonstruktionen. Vidare är betong som utsätts för återkommande frysning och upptining förr eller senare i behov av översyn och reparation. Sättningar i jorden, seismisk aktivitet eller den omgivande miljöns påverkan där kemiska reaktioner påverkar betongen. Flera av dessa exempel är extremfall, men där betong finns finns också behovet av inspektion och i vissa fall även behovet av betonrenovering.

Betonghåltagarnas mångåriga erfarenhet av betongreparationer gör att vi besitter kunskap på området för att föreslå rätt lösning på dina utmaningar och problem.

 

Vad en betongrenovering innebär

Betonghåltagarna utför alla typer av betongrenoveringar. När vi tar oss an ett renoveringsuppdrag börjar vi med att ta bort skadad betong från konstruktionen, vilket med fördel görs med vattenbilning. Det innebär att högt trycksatt vatten med ljudets hastighet träffar betongen, tränger igenom ytan och följer betongens skadade partier. Detta trycker bort den skadade betongen, medan den friska betongen lämnas kvar. En stark betongyta bildas, redo för pågjutning med överlägsen vidhäftning. Det är svårt i förväg att med säkerhet berätta hur mycket av gammal betong som kommer att behöva avlägsnas innan ny betong kan återställa ytan eller objektet, men noggrannhet i hela processen säkerställer lång hållbarhet i framtiden.
Betongen kan sedan återställas genom gjutning eller betongsprutning. Ska betongen ytbehandlas blir det sista ledet i betongrenoveringen.

Renovering för en säker balkong

Betonghåltagarna besiktar och utför renovering av balkonger. Både större fastighetsbolag och privatpersoner är våra kunder och vi har erfarenhet av många balkongrenoveringar genom åren.

Anledningen till att behovet av balkongrenovering uppstår

Karbonatisering innebär att betongen inte längre ger armeringen fullgott korrosionsskydd. Sprickbildning och andra problem i balkongplattan uppstår och det säger sig själv hur farligt det är att ha en balkong med sprickor och dålig armering. 

När armeringsjärnet utsätts för luft och vätska rostar det och det uppstår järnoxid. Det får till följd att armeringsstålets volym ökar. Det leder i sin tur till att det bildas sprickor från insidan. Betongbitar kan lossna, bitar kan ramla ner på tomten eller gatan under balkongen. I värsta fall kan balkonen lossna och rasa ner, men redan fallande betongbitar eller sprickor är en direkt livsfara för människor under balkongen.

Väder och vind utsätter balkonger för slitage och belasting och ett otränat öga har svårt att utifrån se i vilket skick en balkong och dess betong är i. Låt därför vi som kan vår sak göra både besikning och renoveringen av din balkong. Det är säkrast så!

Kontakta oss för mer information och rådgivning.

Kontaktpersoner för betongrenovering

Betonghåltagarna betonghåltagning och betongrenovering med södra Sverige som upptagningsområde. Vi har kontor i Jönköping/Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge