Betongrenovering

Betongrenovering och balkongrenovering

Även i gedigna betongkonstruktioner nöter tidens tand. Vatten, kyla och mekaniskt slitage ställer till stora problem på balkonger, i parkeringshus och trappor. Betonghåltagarna är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och vi kan samtidigt åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag.

Det är ofta långt mer lönsamt att renovera betong än att gjuta allt nytt igen, en viktig aspekt att tänka på!

 

Betongrenovering – exempel på uppdrag Betonghåltagarna utför

Objekten som kan behöva åtgärdas är många och varierande i storlek.
Våra hantverkare genomgår kontinuerlig utbildning för att alltid ha tillgång till senaste teknik och kunskap för att kunna hjälpa dig med betongrenovering på bästa sätt. Exempel på betongytor som kan behöva förbättras och återställas:

  • Simbassänger
  • Källare
  • Vattenmagasin
  • Betonggolv
  • Vägar
  • Golv i industrilokaler
  • Nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser
  • Ytskikt på betonggolv t.ex källare
  • Golv i ex P-däck, garage
  • Lagning av lastkajer

Vi hittar lösningen och levererar: Kvalitet rakt igenom!

Betongrenovering och balkongrenvering

Reparation och förstärkning av betong

Betonghåltagarna har erfarna medarbetare som kan reparera, gjuta och förstärka betongkonstruktioner. Det kan handla om lagning av mindre skador till sanering av större ytor. Vi utför även förebyggande åtgärder för långsiktig trygghet och hållbarhet.

Det vanligaste orsakerna till att betong bryts ned är bland annat korrision, att det bildas strukturella skador, att vatten infiltrerar betongkonstruktionen. Vidare är betong som utsätts för återkommande frysning och upptining förr eller senare i behov av översyn och reparation. Sättningar i jorden, seismisk aktivitet eller den omgivande miljöns påverkan där kemiska reaktioner påverkar betongen. Flera av dessa exempel är extremfall, men där betong finns finns också behovet av inspektion och i vissa fall även behovet av betonrenovering.

Betonghåltagarnas mångåriga erfarenhet av betongreparationer gör att vi besitter kunskap på området för att föreslå rätt lösning på dina utmaningar och problem.

 

Vad en betongrenovering innebär

Betonghåltagarna utför alla typer av betongrenoveringar. När vi tar oss an ett renoveringsuppdrag börjar vi med att ta bort skadad betong från konstruktionen, vilket med fördel görs med vattenbilning. Det innebär att högt trycksatt vatten med ljudets hastighet träffar betongen, tränger igenom ytan och följer betongens skadade partier. Detta trycker bort den skadade betongen, medan den friska betongen lämnas kvar. En stark betongyta bildas, redo för pågjutning med överlägsen vidhäftning. Det är svårt i förväg att med säkerhet berätta hur mycket av gammal betong som kommer att behöva avlägsnas innan ny betong kan återställa ytan eller objektet, men noggrannhet i hela processen säkerställer lång hållbarhet i framtiden.
Betongen kan sedan återställas genom gjutning eller betongsprutning. Ska betongen ytbehandlas blir det sista ledet i betongrenoveringen.

Balkongrenovering – säkert och snyggt

Betonghåltagarna gör allt ifrån besiktning av balkonger till färdigställande av renoverade balkonger. Vi utför bakongrenoveringar till de stora fastighetsbolagen såväl som privatpersoner och har erfarenhet av mängder av balkongrenoveringar genom åren.

Därför behöver balkongen renoveras

Den vanligaste orsaken till att betong skadas och måste renoveras är på grund av karbonatisering. Det som händer är att betongen inte längre ger armeringen fullgott korrosionsskydd. Det leder till sprickbildning och andra problem i balkongplattan och hur farligt det är att ha en balkong med sprickor och bristfällig armering säger sig självt.

Följden blir att armeringsjärnet utsätts för luft och vätska, rostar och det uppstår järnoxid som följd. Det leder i sin tur till att armeringsstålets volym ökar. Följden blir sin tur leder till att det bildas sprickor från insidan. Betongbitar kan lossna, bitar kan falla ner på en gata, tomt eller underliggande balkong. Människor kan skadas på en trasig balkong, av bitar som faller från en dåligt underhållen balkong och i värsta falla kan balkongen rasa.

Balkonger slits ofta mycket snabbare än övriga delar av huset då den utsätts för väder och vind, slitage och belasting. Många balkonger har allvarliga brister även om de inte alltid är direkt uppenbara för ett otränat öga. Betongen bryts ner, armeringen korroderar och stålbalkar rostar. En dåligt utförd balkongrenovering kan medföra ytterligare korrosion och sönderfall.

Låt proffs som oss på Betonghåltagarna renovera din balkong eller utföra annan betongrenovering ni står i behov av. Kontakta oss för mer information och rådgivning.

Kontaktpersoner för betonghåltagning

Betonghåltagarna betonghåltagning och betongrenovering med södra Sverige som upptagningsområde. Vi har kontor i Jönköping/Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge