Sanering

Sanering av betong och betonggolv

Betong är ett vanligare golvmaterial än man kanske tror. Det förekommer i stort sett i alla offentliga miljöer och i många privata bostäder eller byggnader. Även om inslagen finns av natursten eller marmor finns betonggolv ”överallt” och därför också behovet av sanering.

Som allt annat som används utsätts golv för slitage, nedsmutsning och påverkan av tidens tand. Glansen i slipade betonggolv mattas av, sprickor kan uppstå i vilka damm, smuts, sand eller grus lätt fastnar. Tydligast avslöjas ett betonggolv i behov av åtgärder genom fläckar, spill eller andra avtryck som skapar missfärgningar.
Ett betonggolv i en industri frestas även på av maskiner eller truckar som belastar golvet med sin tyngd, av tryck eller stötar. Då är en betongrenovering med tillhörande sanering på sin plats, något som i jämförelse med att göra ett helt nytt golv ofta är betydligt mer ekonomiskt.

Sanering vid rivning och förändring

Betonghåltagarna har både erfarenhet och kompetens av sanering i samband med rivning. Det kan handla om:

  • Asbestsanering
  • Borttagning av golv och mattor
  • I samband med bilning av betong
  • Slipning av betonggolv och medföljande behov av sanering

Betonghåltagarna utför rivningsarbeten och sanering av alla typer av golvbeläggningar. Vi anpassar saneringsarbetet utifrån varje golvs unika skick och första steget vid sanering av betonggolv är att vi avlägsnar det som inte tillhör själva betongen. Vi inleder arbetet med att ta bort det befintliga golvmaterialet genom slipning, fräsning och bilning. I arbetet med att avlägsna material utförs arbetet av en slipmaskin med ett lite mjukare slipmaterial. Under arbetets gång ökar man hårdheten av slipmaterialet till dess att man kan slipa av själva betongen.

sanering av betong

Sanering och asbest

Asbest är, som många vet, farligt att hantera och inget man ska göra lättvindigt. Betonghåltagarna har erfarenhet och kunskap att göra säkra bedömningar inför ett saneringsprojekt och genomför arbetet med sanering på ett ansvarsfullt sätt. Arbetsprocessen med asbest och det material som innehåller asbest planeras noggrant och utförs för att minimera exponeringen för de personer som genomför uppdraget att sanera. Självklart arbetar vi med godkända skyddskläder och andningsskydd vilket skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö även när vi hanterar asbest.

Ansvarsfull sanering

Behovet av sanering i miljöer där betong förekommer varierar och man kan hitta asbest i rörledningar, mattor, fogar, fasadplattor och takpannor i allt från industrier ner till privata fastigheter. Det gör varje arbete att sanera unikt och där är Betonghåltagarnas stora erfarenhet på din sida. Vi gör riskbedömningar och beaktar miljöerna som ligger intill platsen vi ska sanera och är väl införstådda i de krav som finns på att återvinna material. Mycket av rivningsmaterial går att återvinna och Betonghåltagarna strävar mot en långsiktigt ansvarsfull verksamhet vad gäller miljö.

Kontaktpersoner för sanering av betong

Välkommen att kontakta Betonghåltagarna om ni har behov av sanering i Huskvarna, Jönköping, Karlshamn, Småland, Blekinge och södra Sverige.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge