Vår personal

id06exempel

 ID06 – trygghet för oss och våra kunder

All personal på Betonghåltagarna innefattas av ID06. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

Syftet med närvaroregistreringen och legitimationsplikten som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka sund konkurrensen.

Säkerhetsarbetet på arbetsplatsen förstärks och förenklas då man både kan känna till och kan kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått.

Kontaktpersoner

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge