Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning som betongarmering

Kolfiberarmering eller kolfiberförstärkning är en mycket effektiv metod för att öka hållfastheten i betong. Kolfiber som material är lätt, tunn och mycket stark och i jämförelse med mer traditionella material som stålbalkar är skillnaden väldigt stor. Det är möjligt att ersätta tunga platskrävande stålbalkar med tunn kolfiberförstärkning.

Betongkonstruktionernas hållfasthetsegenskaper höjs genom kolfiberarmering och måste ses som framtidens självklara material för att avväxla tunga konstruktioner i betong. Enklaste sättet att förklara kolfiberförstärkning är att likna den vid utanpåliggande armering. Just att den utförs utanpåliggande underlättar många moment om till exempel ett tak ska förstärkas där sprinkelsystem, ventilationsrör och elledningar är dragna i och nära taket. Vid traditionella förstärkningar med stålbalkar krävs omfattande nedmonteringar av ovan nämnda installationer, men med kolfiberförstärkning kan detta i många fall undvikas. Byggtiden förkortas avsevärt och metoden är mindre platskrävande än stål.

3 mm kolfiberförstärkning i stället för 18 cm stålbalk

När hål görs i betongkonstruktioner försvagas den och hållfastheten minskar. Betonghåltagarna beräknar fram rätt dimensionering för armeringen utifrån de nya förutsättningarna som hålet eller öppningen skapat. Sedan förstärker vi betongen runt hålet med kolfiber och vi kan undvika stödpelare som inverkar på verksamheten i lokalen.
Det är här det smått otroliga i kolfiberförstärkningen visar sig: Vid ett tre millimeter epoxylimmat skikt av kolfiberarmering uppnås samma draghållfasthet som i en 18 cm stålbalk!

kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning sparar både tid och pengar

Visserligen kan kolfibermaterialet uppfattas som dyrt visar det sig ändå i slutändan vara ett billigare alternativ än stål tack vare att byggtiden förkortas och många omkring-arbeten kan undvikas. Man slipper många problem med infästningar, grundförstärkningar och egenvikt vid användandet av kolfiber. Stålbalkar ställer stora krav på just sådant, vilket gör att vi ser stora fördelar med kolfibermetoden för att armera betong. Andra fördelar med kolfiberarmering är att den utförs utan större viktökning på konstruktionen, den är rostarfri, övermålningsbar och har stor uthållighet. En kolfiberförstärkning har både hög elasticitet och imponerande motstånd mot utmattning.

Sammanfattningsvis om kolfiberförstärkning

  • Kolfiberförstärkning kan ersätta armering med stora tunga stålbalkar vid till exempel håltagning i betongtak. Den är lätt, tunn och stark.
  • Installationer som ventilationer, kablar, sprinklersystem och rör behöver oftast inte dras om eller flyttas när man utför kolfiberförstärkning. Detta sparar mycket tid.
  • Stödpelare kan undvikas och lokalens utseende bevaras eftersom det räcker med att förstärka runt hålet när man använder kolfiber, en utanpåliggande väldigt stark betongarmering.

Betonghåltagarna har kunskap och erfarenhet av att göra kolfiberförstärkning i betongkonstruktioner och är väl medvetna om styrkorna och fördelarna med denna metod. Vi vill gärna berätta mer, hör av dig!

Kontaktpersoner för kolfiberförstärkning

Betonghåltagarna utför kolfiberförstärkning med södra Sverige som upptagningsområde. Vi har kontor i Jönköping/Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby